Resim kapat
KENT ARŞİVİ
BALIKESİR
HABERLER & DUYURULAR
BALIKESİRLİLER
ARŞİV KATALOĞU
BAĞIŞLAR
ARAŞTIRMA

FOTOĞRAF GÖZÜYLE BALIKESİR

icon
icon
icon
icon
icon
Resim

Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları No: 6

"BALIKESİR`DE ZAMAN VE MEKÂN" ÇIKTI

Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi, "Balıkesir Şehir ve Belediye Tarihi" isimli eserle başlattığı yayın serisini, 6 No`lu yayını olan "Balıkesir`de Zaman ve Mekân" ile sürdürüyor.

Bir şehri tanımak için o şehrin mazisini, geleneklerini ve o şehirde sürdürülen yaşam tarzını bilmek gerekir. Ayrıca bir şehri anlayabilmek için tarihi kayıtlar tek başına yeterli değildir. Bu kayıtları destekleyip, zihinlerimizde pekiştirebilmek için farklı metod ve kaynaklardan da faydalanmak gerekmektedir. Bunların en başında ise görsel belgeler dediğimiz fotoğraflar gelmektedir.

Savaşların, deprem ve yangınların sebep olduğu değişimler, kültürel dokuda, cadde ve sokaklarda ve belkide en önemlisi kent sakinleri üzerinde silinmez izler bırakırlar. Tüm bu değişimleri net bir şekilde görüp-takip edebileceğiniz Balıkesir`de Zaman ve Mekân başlıklı bu yayın, bünyesindeki görsel malzemelere ek olarak, yerleşim ve kentin gelişimi konularında içerdiği bilgilerle mazimize ışık tutacaktır. Ayrıca her başlığın kronlojik bir bakış açısıyla ele alındığı eserde, halen ayakta olan bazı yapıların güncel fotoğrafları da kullanılarak, geçmiş ile günümüz arasında kıyaslama yapma fırsatı da sunulmuştur.

1898 Depremi sonrası kentin-halkın vaziyeti, Saat Kulesi, Milli Kuvvetler Caddesi, II. Meşrutiyet`in İlanı, 1950 Çarşı Yangını, Eski Bayramlar gibi, Balıkesir`i Balıkesir yapan tüm bu olayların kare kare işlendiği "Balıkesir`de Zaman ve Mekân" adlı eser, zihinlerimizde yaşadığımız kentin dününü bugünlerine bağlıyor.

Konusunda ilk olma özelliğine sahip bu eser, Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi`nin sahip olduğu fotoğrafların yanı sıra Faruk Ergelen başta olmak üzere, Ahmet Esmer, Altuğ Oymak, Cengiz Sandıkçı, Cengiz Eratalay, Ersoy Aydoğan, Fikri Soylu, Güher Gümüş, İsmail Budak, Lütfü Özalay, Yusuf Hocaoğlu gibi önemli koleksiyonerlerin fotoğraflarından faydalanılarak hazırlanıp, kentimizin son 120 yıllık hikayesini, 200 seçme fotoğrafla bugünlere taşıyor.

Duyuru Tarihi : 2/22/2013 10:53:14 AM

Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi