Resim kapat
KENT ARŞİVİ
BALIKESİR
HABERLER & DUYURULAR
BALIKESİRLİLER
ARŞİV KATALOĞU
BAĞIŞLAR
ARAŞTIRMA

ARŞİV KATALOĞU -> MAKALELER

icon
icon
icon
icon
icon
12
Arşiv NoMakale İsmi - Yayın YeriYazarıBasım Yeri ve TarihiAçıklama
MT.1"KARESİOĞULLARI VAKIFLARI" 14.Türk Tarih Kongresi BildirileriVehbi GÜNAYAnkara 2002Tarih Makaleleri
MT.2Global Dünya Problematiği "Etnisite`ye Mikro Globalleşme"Açısından Bir Bakış Ve Çözüm ÖnerisiBalıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiBalıkesir 2004Tarih Makaleleri
MT.3"Ayvalık Cephesi? Türk Dünyası Tarih DergisiAydın Ayhan1990Tarih Makaleleri
MT.4"Atatürk`ün Balıkesir`e Gelişleri" (İbrahim Cumalı`nın Anıları)İbrahim CumalıBalıkesir 1993Tarih Makaleleri
MT.5?Milli Mücadele ve Şehit Kaymakam Hamdi Bey? PaneliProf Dr. Nesimi YazıcıÇanakkale 11.10.2004Tarih Makaleleri
MT.6"Ömer Ali Bey`le İlgili Bazı Değerlendirmeler" BELLETENProf Dr.Nesimi YazıcıAnkara 1998 (Ayrı Basım)Tarih Makaleleri
MT.7"Karesi Gazetesi Penceresin`den (1916-1917)Balıkesir`de Dini Hayat Üzerine Bazı Gözlemler" AÜ.İlahiyat Fak.DergisiProf Dr.Nesimi YazıcıAnkara 1998 (Ayrı Basım)Tarih Makaleleri
MT.8"19 Yy.Ortasında Balıkesir`de Ticaret,Sanayi ve Kaba Sanayi" Ocanomize Ün.Tarih DergisiHikari Egawa1998Tarih Makaleleri
MT.9Yüz Akımız Balıkesir`lilerBalıkesirliler Birliği Balıkesir 1996Tarih Makaleleri
MT.10"Karanlık, Acı ve İbret Dolu Günler" Ekspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın AyhanBalıkesir Ekspres 1998-1999Tarih Makaleleri
MT.11"Milli Mücadele`de İvrindi Cephesi? Türk DünyasıTarih Dergisi (Fotokopi) Aydın Ayhan 1990Tarih Makaleleri
MT.12"Milli Mücadele`de Ayvalık Cephesi 2" Türk DünyasıTarih Dergisi (Fotokopi)Aydın Ayhan 1990Tarih Makaleleri
MT.13"General Kemal Balıkesir`in Milli Mücadele Hatıraları" Ekpspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın Ayhan Balıkesir 1988Tarih Makaleleri
MT.14"Milli Mücadele`de Balıkesirli Marifciler" Ekspres Gazetesi(Fotokopi) Aydın Ayhan Balıkesir 1987Tarih Makaleleri
MT.15"Balıkesir ve Çevresinde Oğuz Boyları" Ekspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın Ayhan BalıkesirTarih Makaleleri
MT.16"Yunan Zulmü" Ekspres Gazetesi Fotokopi)Aydın Ayhan Balıkesir 1980Tarih Makaleleri
MT.17"Milli Mücadele Yıllarında Balıkesir Basını" Ekspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın Ayhan Balıkesir 1989Tarih Makaleleri
MT.18"Yağcı Bedir Yörük Halılarının Söyledikleri" Türk Dünyası Tarih Dergisi (Fotokopi)Aydın Ayhan 1992Tarih Makaleleri
MT.19"Çepniler ve Balıkesir Çevresinde Çepni Oymakları" Yeni Haber Gazetesi (Fotokopi) Aydın Ayhan Balıkesir 1992Tarih Makaleleri
MT.20`Keçeci Hafız Mehmet Emin Efendi`nin Milli Mücade Hatıraları" Ekspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın Ayhan Balıkesir1987Tarih Makaleleri
MT.21"Mustafa Hattat Oğlu`nun Milli Mücadele Hatıraları" Ekspres Gazetesi (Fotokopi)Aydın Ayhan Balıkesir 1987Tarih Makaleleri
MT.22?17. ve 18. yüzyıllarda Balıkesir`de Ekmekçi Esnafı? Uludağ Ün. Fen-Ed. Fak. Dergisi, Sayı:12Serdar Genç-Tarih Makaleleri
MT.23`Ord. Prof ismail Hakkı Uzunçarşılı ve Karesi ile İlgili İki Eser` Erciyes Fikir Sanat Dergisi (Fotokopi)Yar. Doç. Dr. İsmail Hakkı MercanErciyes 2006Tarih Makaleleri
MT.24?19. Yüzyılın İkinci Yarısında Balıkesir`in Sosyal ve Kültürel Durumuna Genel Bir Bakış? Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.8, S.1Mustafa Özsarıİzmir 2007, Ege Ün. Fen-Edebiyat Fak. YayınlarıTarih Makaleleri
MT.25 `islamda Vakıf, Zağnos Paşa ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri`. Vakıflar Dergisi. S.4   
MC.1Balıkesir`de Deprem OlgusuAyhan Özoğul, Abdullah SoykanBalıkesir 1999 BAÜ. BasımeviCoğrafya Makaleleri
MC.2Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Sındırgı-Havran Kaplıca Bölgesi Jeolojik Etüdü ve Koruma Alanları`nın İncelenmesiMüsiat Balıkesir ŞubesiBalıkesir 1995Coğrafya Makaleleri
MC.3Kuş Cenneti Milli Parkı`nda Park Yönetimi ve Yöre Halkı İlişkisi" Doğu Coğrafya DergisiYılmaz Arı2003 Konya Çizgi Kitap eviCoğrafya Makaleleri
MC.4"Kazdağı Milli Parkı`nda Kültürel Ekoloji ve Doğa Koruma" Doğu Coğrafya DergisiYılmaz Arı, Abdullah Soykanİstanbul 2006 (Ayrı Basım)Coğrafya Makaleleri
MC.5"Manyas Gölü`nün Kültürel Ekolojisi Tarihi Süreçte Adaptasyon ve Değişimi" Türk Coğrafya DergisiYılmaz Arıİstanbul 2003(Ayrı Basım)Coğrafya Makaleleri
MC.6"Madra Dağı Kuzey Yamaçlarında Yaylacılık" Doğu Coğrafya DergisiAbdullah KöseErzurum 1997 (Ayrı Basım)Coğrafya Makaleleri
MC.7"İvrindi ve Çevresinde Saya Yerleşimleri" Doğu Coğrafya DergisiAbdullah KöseErzurum 1995 (Ayrı Basım)Coğrafya Makaleleri
MC.8"Orman İçi Köylerin Kalkındırılmasında Önemli Geçim Kaynağı Durumuna Geldiği Yörelere Bir Örnek Kışla Deresi Vadisi" Doğu Coğrafya DergisiAbdullah KöseErzurum 1997 (Ayrı Basım)Coğrafya Makaleleri
M.KTE.1Balıkesir İli Tarihi Binaları (Balıkesir Valiliği`nin Düzenlediği Konferans Konuşması)K. Erol TekbaşBalıkesir 1990Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.2Yeni Kaynak Dergisi 1957 (Fotokopi)-Balıkesir 1957, Ekspres Matb.Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.3Prof Dr. Necmettin Semecioğlu Armağanı, Kamil İle Daniş`in "Eyyamu Tatile Mülke Lematı İlmiye ve Fenniyesi"(Fotokopi)Prof Dr.Nesimi YazıcıAnkara 2001Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.4"Balıkesir Manilerinin Derlenmesi" (Balıkesir Valiliği`nin Düzenlediği Konferans Konuşması)Yusuf AkgünBalıkesir 1990Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.5Balıkesir (Daktilo)-BalıkesirKültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.6Balıkesir`deki Türbe Ve Yatırlar (Balıkesir Valiliği`nin Düzenlediği Konferans Konuşması)Mehmet ÇokBalıkesir 1992, İl Kültür Md.YayınıKültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.7KENT ARŞİVİ`ne Kazandırılan Belgelerle ilgili Haberler (Çeşitli Gazetelerden)-Balıkesir 2007Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.8"Doğuşta Sanat" Doğuş Ün. Öğretim Elemanlarının Devrim Erbil Müzesindeki Sergi Açılışı Haberleri (Çeşitli Gazetelerden)-Balıkesir 2007Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
M.KTE.9Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, `Özgün Baskı Resim Sergisi` Açılışı (Çeşitli Gazetelerden)-Balıkesir 2007Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleleri
 M.KTE.10 Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler (Fotokopi)Başbakanlık Sosyal Ve Kültürel İşler Bakanlığı Ankara-1996 Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleler
 M.KTE.11"19. YY`ın İkinci Yarısında Balıkesir`in Sosyal ve Kültürel Durumuna Genel Bir Bakış" "Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,  (Ocak 2007 S.1)(Fotokopi) Mustafa Özsarı İzmir 2007Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleler 
 M.KTE.12Müteferika Kitabiyet Dergisi S.27 (Şuuri Sabahattin Ali Efendi)  - 2005Kültür- Turizm- Edebiyat Makaleler
 M.KTE.13"II. Meşrutiyet Döneminde Balıkesir Basını Temmuz 1908- Haziran 1920",    Türk Dili Araştırmaları Dergisi S.14Mustafa Özsarı2008 Kültür-Turizm-Edebiyat Makaleler 
 M.KTE.14"Kent Müzesinin İşlevi", Demokrat Gazetesi Yılmaz SimavBalıkesir 2004Kültür-Turizm-Edebiyat Makaleler 
 M.KTE.15"Kent Müzesi",                   Demokrat Gazetesi Yılmaz SimavBalıkesir 2004Kültür-Turizm-Edebiyat Makaleler 
 M.KTE.16"Örnek Bir Kent Müzesi", Ekspres Gazetesi Yılmaz SimavBalıkesir 2004 Kültür-Turizm-Edebiyat Makaleler 
 M.KTE.17"Kent Müzesinden Bir Bölüm", Politika Gazetesi Yılmaz SimavBalıkesir 2005Kültür-Turizm-Edebiyat Makaleler 
12
Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi