Resim kapat
KENT ARŞİVİ
BALIKESİR
HABERLER & DUYURULAR
BALIKESİRLİLER
ARŞİV KATALOĞU
BAĞIŞLAR
ARAŞTIRMA

ARŞİV KATALOĞU -> TEZLER -> YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

icon
icon
icon
icon
icon
Arşiv NoTezin AdıHazırlayanBasım Yeri ve TarihiAçıklama
TEZ Y.L. 1Antik Çağda MYSİA ve Arkeolojisi (Tez)Mustafa TÜRKBalıkesir 2008 BAÜ. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 
TEZ Y.L. 2Balıkesir Şer'iyye Sicilleri (TSMA 692 No'lu Defter vr.1b-45b) Yüksek Lisans TeziMuzaffer DOĞANİstanbul 1989 
TEZ Y.L. 3692 No'lu Balıkesir Şeriyye Sicil Defteri (Taranskrıpsiyon ve Değerlendirme)Sevgi AygünManisa, 2009, Manisa Celal Bayar Ün. Sosyal Bil. Ens. Tarih Bölümü, Basılmamış Lisans Tezi 
TEZ Y.L. 4Balıkesir Şer'iyye Sicili ( Evaili Cemaziel Evvel 1021- 25 Safer 102) ( 4 Temmuz 1612- 21 Şubat 1618) Yüksek Lisans teziRaşit Gündoğuİstanbul 1992 
TEZ Y.L. 5711 Nolu Balıkesir Şer'iyye Sicil Defterinin Transkripti ve DeğerlendirilmesiMustafa AkkayaBalıkesir Ün. Sosyal Bil. Ens. 
TEZ Y.L. 6Şer'iyye Sicillerine Göre XVIII. Yy'ın İlk Yarısında Balıkesir ( Doktora Tezi)Aynur ÜnlüyolBursa 1995 
TEZ Y.L. 7H. 1133-1134 (M.1721-1722) Tarihli 718 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre BalıkesirHanım Mine AtıcıGazi Ün. Sosy Bilimler Ens. Yeni Çağ Tarihi Bilim Dalı 
TEZ Y.L. 8751 Nolu Balıkesir Şerriye Sicil Defterine Göre Balıkesir'in Sosyal, Hukuki ve Dini Yapısı (H.1269-1272 /M.1854-1857)Halil PolatSüleyman Demirel Ün. Sos. Bilimler Ens. 
TEZ Y.L. 9753 Numaralı Şerriyye Siciline Göre Balıkesir'de Ekonomik, Sosyal ve Dini Hayat (Y. Lisans Tezi)Mehmet Ali Tatoğluİstanbul, 2006, Tc. Marmara Ün. Sosyal Bil. Ens. İlahiyat Anabilim Dalı 
TEZ Y.L. 10Hicri 1311-1312 Tarihli Edremit Şeriyye Sicili (Y. Lisans Tezi)Faruk Atacanİstanbul, 2005, İstanbul Ün. Türkiyat Araştırma Ens. Türk Tarihi Ana Bilim Dalı 
TEZ Y.L. 11Balıkesir Tereke Kayıtları Üzerinde Bir Değerlendirme (1670-1700) Yük. Lisansİlker ERBalıkesir Üni. Sosyal Bilimler Ens. Tarih Anabilim Dalı 
TEZ Y.L. 12961 No'lu Karesi Aynıyat Defteri ( Yüksek Lisans Tezi )Hakan Torun Balıkesir 2002 
TEZ Y.L. 131840 (H.1256) Tarihli Temettuat Defterine Göre Hüdavendigar Eyaleti Balıkesir Sancağı Merkez Kazasına Bağlı Ovaköy, Halalca, Balıklı ve Çayırhisar Köylerinin İktisadi ce İcdimai Durumu (Lisans Tezi)Mutlu Aslan Kütahya, 2007, Tc. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Lisans Tezi 
TEZ Y.L. 14XIX.Yüzyıl'da Balıkesir'de Tarımsal Üretim ve Köylülerİsmail Arslan Balıkesir 2004  
TEZ Y.L. 15Mahalli İdarelerin Kuruluş Sürecinde Balıkesir Belediyesi 1864-1922Betül İskenderBalıkesir, 2009, Tc. Balıkesir Ün. Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Basılmamış Lisans Tezi 
TEZ Y.L. 16II. Abdülhamit Döneminde Balıkesirli Mülki Görevliler Hakkında Bir İnceleme (Tez)Serap SunayAfyonkarahisar 2007 Afyonkarahisar Kocatepe Ün. Sos. Bil. Enst. (Y. Lisans) 
TEZ Y.L. 171'inci Dünya Savaşı Yılların'da Balıkesir'de Sosyal HayatSami KorkmazBalıkesir 2006 
TEZ Y.L. 18Mütareke Dönemi Balıkesir Basını ve Etkileri (Yüksek Lisans Tezi)İbrahim Meralİstanbul 1993 
TEZ Y.L. 19Hacim Muhittin Çarıklı Bey ve Balıkesir KongreleriMesut YavaşAtatürk Ün. Atatürk İlke ve Inkilap tarihi Ens. 
TEZ Y.L. 20Milli Mücadele'de İvrindiHakan KaraburçakBalıkesir Ün. Sosy. Bil. Ens. Tarih 
TEZ Y.L. 21Karesi Gazetesindeki (1914_1915) Edebi ve Kültürel Muhteva Üzerine Bir İncelemeSelmin İskender (Yüksek Lisans Tezi)Balıkesir 2005 
TEZ Y.L. 22Karesi Gazetesindeki (1914_1916) Edebi ve Kültürel Muhteva Üzerine Bir İncelemeSuna KölemenBalıkesir 2005 
TEZ Y.L. 23Harf İnkılabı ve.........   
TEZ Y.L. 24Blık Halkevinin Türk......   
TEZ Y.L. 25Balıkesir Halkevi Çalışmaları ve Kaynak Dergisinin Sistematik İndeksi (Tez)Başak TekdurmazBalıkesir 2004 BAÜ. Sos. Bil. Enst. Tarih (Yük. Lis.) 
TEZ Y.L. 26Balıkesir Yöresinde Ahilikten kalma.....   
TEZ Y.L. 27Blk Masalları.........   
TEZ Y.L. 28Blk yöresinden Derlenen.........   
TEZ Y.L. 29Balıkesir Çepni KültürüHalil İbrahim ŞahinBalıkesir 2004 
TEZ Y.L. 30İvrindi (Balıkesir) Yöresi DokumalarıErsen ÇağlıtütüncigilEge Ün. Sosyal Bil. Ens. Sanat Tarihi 
TEZ Y.L. 31Kepsut İlçesi ve Yöresi Ağızları (İnceleme Metinler Sözlük) Erdinç DemirayNiğde 2003 / Niğde Ün. Sosy Bilm Enst. 
TEZ Y.L. 32Orta Büyüklükteki Anadolu Kentlerinde Tarihi Kent Kesimleriyle Çevre Alanlarının Koruma ve Geliştirilmesi İle İlgili Bir Yöntem Araştırması-Balıkesir Kenti Tarihi Kent Kesimi Örnek ÇaşımasıErgün Işıkİzmir 1993 
TEZ Y.L. 33Balıkesir tarihi Sit Bölgesinde İmar Planlarına Göre Yapılan Uapılaşmanın Kent Dokusu Üzerine Etkisi ve Örnek Çalışmalar ( Yüksek Lisans Tezi)Mim Sıdıka TungaBalıkesir 1997  
TEZ Y.L. 34Balıkesir Şehri ( Yüksek Lisans Tezi)Gülşen Durmazİstanbul 1995 
TEZ Y.L. 35Balıkesir'de Çevre Sorunları (Yüksek Lisans)Necdet Erenİstanbul 1995 
TEZ Y.L. 36Blk Merk İlçe Suç.........   
TEZ Y.L. 3717. yyın 2. yarı. Edrem.   
TEZ Y.L. 3819. yy başlarında bir osmanlı kıyı kasabası   
TEZ Y.L. 39edremit ve köylerinde türk eser   
3028745 numaralı Balıkesir şerriye sicilinin (vakıf muhasebe defteri) transkripsiyon ve değerlendirilmesiBircan DurmazBalıkesir 2008yüksek lisans tezi
3032Balıkesirli Bolak ailesi ve Türk petrol vakfıİlkay Tuncayİstanbul 2006yükseklisans tezi
1168İvrindi (Balıkesir) yöresi dokumalarıErsel Çağlıtütüncügilİzmir 2000yüksek lisans tezi
1162Kepsut ilçesi ve yöresi ağızlarıErdinç Demirayniğde 2003yüksek lisans tezi
1149Balıkesir ŞehriGülşen Durmazİstanbul 1995yüksek lisans tezi
3969Zağnos Paşanın Balıkesirdeki Vakıfları (16 numaralı Zağnos PaşaEvkaf defteri transkripsiyonuResül Ekincibalıkesir 2011yüksek lisans tezi
Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi